Ξενάγηση στο Ε.Μ.Ε. σε φοιτητές από το York University

Στις 29 Ιουλίου 2015, επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στο Ε.Μ.Ε. φοιτητές από το York University  Toronto, Ontario, Canada.