Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τρίτη 17 Μαΐου 2022
|

    Βράβευση της διευθύντριας του ΕΜΕ από τον Heritage and Museums-Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία

    Παρακολουθείστε την τελετή βράβευσης. Η βράβευση της διευθύντριας του ΕΜΕ από το 32:34.