Βράβευση επιστημονικής έκδοσης του ΕΜΕ από την Ακαδημία Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βράβευση του
Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae
Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών
από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα
(τέλη 4ου αι. π.κ.ε./π.Χ. – 15ος αιώνας)
από την Ακαδημία Αθηνών

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος (ΕΜΕ) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την βράβευση της νέας επιστημονικής του έκδοσης υπό τον τίτλο «Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae (CIJG) – Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ου π.κ.ε./π.Χ. – 15ος αιώνας)», στην κατηγορία της Τάξης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών κατά την Ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2019 της Ακαδημίας Αθηνών. Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΜΕ κος Σαμουήλ (Μάκης) Μάτσας, ενώ το βραβείο παρέλαβε η Δ/ντρια του ΕΜΕ κα Ζανέτ Μπαττίνου.

Το παρόν επιγραφικό σύνταγμα εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΜΕ, τα οποία εστιάζουν στην καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση των άυλων και υλικών τεκμηρίων του αρχαιολογικού και ιστορικού παρελθόντος των Ελλήνων Εβραίων. Η ολοκλήρωση του προγράμματος και η έκδοση πραγματοποιήθηκε χάρη στις γενναιόδωρες χορηγίες των κκ. Αλίκης και Νόρας Μπενρουμπή, καθώς και του Προέδρου του ΔΣ του ΕΜΕ, κ. Σαμουήλ (Μάκη) Μάτσα, καθώς και στην διαρκή υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των υπηρεσιών του.

Η έκδοση στοχεύει στη συγκέντρωση του συνόλου των επιγραφικών τεκμηρίων εβραϊκού ενδιαφέροντος ή περιεχόμενου, που απαντούν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, με στόχο την ιστορική καταγραφή και τεκμηρίωση της μακραίωνης παρουσίας, αλλά και της διασποράς των εβραϊκών εγκαταστάσεων στον ελλαδικό χώρο από την ύστερη αρχαιότητα.

Έχει τύχει θετικής υποδοχής από ελληνικές και διεθνείς πανεπιστημιακές έδρες και βιβλιοθήκες ιστορικών, αρχαιολογικών και εβραϊκών σπουδών στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΕ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την επιτροπή και τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών για αυτή την ιδιαίτερη τιμή προς το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος.

© ΕΜΕ, Δεκέμβριος 2019