Βόλος

Εβραϊκή παρουσία αναφέρεται στην πόλη από τα χρόνια του βασιλιά Φιλίππου του Δ΄ (297-221 π.Χ. ). Κατά το 14o αιώνα σημειώθηκε μαζική μετανάστευση Εβραίων προς το Βόλο, ενώ η εκεί συναγωγή χτίστηκε το 1870.

Στην κατοχή η πόλη βρέθηκε στην Ιταλική ζώνη. Όταν αργότερα οι Γερμανοί άρχισαν να επιβάλλουν αντι-Εβραϊκά μέτρα οι περισότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν στα γύρω χωριά με τη βοήθεια της αντίστασης και των συμπολιτών τους. Ωστόσο, 155 μέλη της κοινότητας ζούσαν ακόμη στην πόλη το Μάρτιο του 1944, όταν οι Γερμανοί τους συνέλαβαν και τους έστειλαν στα στρατόπεδα εξόντωσης. Από έναν προπολεμικό πληθυσμό 872 ατόμων, 645 κατόρθωσαν να επιζήσουν.

Η κοινότητα ελαττώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της μετανάστευσης και σήμερα αποτελείται από 100 περίπου άτομα. Η συναγωγή της λειτουργεί κάθε παρασκευή βράδυ και τις μεγάλες γιορτές.