Βιβλίο λογαριασμού

Βιβλίο λογαριασμού της κοινοτικής οργάνωσης Χεβρά ντε Πίσχα, Ιωάννινα, 1924 – 1925
Χαρτί, μπλε μελάνι
24 x 16 εκ.
Συλλογή ΕΜΕ

Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα, φιλανθρωπικών, θρησκευτικών και κοινωνικών σωματείων, στα οποία εργάζονταν εθελοντές και τα οποία παρείχαν υποστήριξη και οικονομική βοήθεια για διάφορους σκοπούς, όπως σίτιση και χρήματα για τους φτωχούς, επισκέψεις σε ασθενείς, μέριμνα για την ταφή των νεκρών ή θρησκευτική εκπαίδευση. Μία από αυτές τις οργανώσεις διένειμαν κασέρ προϊόντα για το Πέσσαχ στα μέλη της κοινότητας, τα οποία όφειλαν να τηρούν τους συγκεκριμένους διαιτητικούς κανόνες κατά τους εορτασμούς.

Το “Βιβλίον λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμών αλεύρων, άζυμων και σακχάρεως της Ισραηλιτικής Κοινότητος” καταγράφει το έργο της οργάνωσης κατά το χρονικό διάστημα 1924 – 1925. Την αγορά και διανομή των κασέρ αγαθών για το Πέσαχ διεύθυναν οι Νισήμ Κοφινά και Ελιέζερ Σαμουέλ Ισαάκ, οι οποίοι σημείωναν με επιμέλεια την ημερομηνία, τα χρηματικά ποσά που λάμβαναν και τα ονόματα των μελών της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων που προμηθεύονταν Ματσότ, αλεύρι και ζάχαρη για τα νοικοκυριά τους.