Βιβλιαράκι για το Χανουκά

Αυτό το βιβλιαράκι από τη συλλογή του ΕΜΕ εκδόθηκε από το Εθνικό Εβραϊκό Κεφάλαιο της Θεσσαλονίκης το 1938 για να διανεμηθεί στα παιδιά της κοινότητας και να τους διδάξει την ιστορία και τη σημασία του Χανουκά, της γιορτή των Φώτων. Μεταξύ άλλων περιέχει και τα αυτά τα δύο ποιήματα.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος