ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ
ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Φεβρουάριος – Μάιος 2017, μία Κυριακή τον μήνα)

Β’ Κύκλος
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (1942-1945):
Ιστορία, μνήμη, αναπαραστάσεις

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εμβαθύνει σε διάφορες πτυχές της γενοκτονίας των Εβραίων της Ευρώπης από τους ναζί, με έμφαση στην ελληνική περίπτωση. Αφού δοθεί το γενικότερο πλαίσιο της «τελικής λύσης» και της εφαρμογής της, θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα ιστοριογραφίας, μνήμης / λήθης, σιωπής και λόγου, και αναπαραστάσεων, κυρίως για την ελληνοεβραϊκή εμπειρία, αλλά όχι μόνον. Στον τομέα της μνήμης θα ασχοληθούμε με μαρτυρίες (γραπτές και προφορικές), αλλά και με τη θεσμοποίηση της μνήμης μέσα από μουσεία, μνημεία και μνημονικούς τόπους. Στον τομέα των αναπαραστάσεων, στον Β’ κύκλο, θα γίνει εκτενής παρουσίαση της στρατοπεδικής λογοτεχνίας, αλλά και αναφορές σε κινηματογραφικές μεταφορές.
Στο σεμινάριο θα προηγείται σχετική εισήγηση και θα ακολουθεί συζήτηση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν και δικές τους παρουσιάσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές, καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
——————————–
Στους συμμετέχοντες προσφέρεται σχετικό υλικό, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη καθώς και επίσκεψη στις εκθέσεις του E.M.E.. Στο τέλος παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η Οντέτ Βαρών-Βασάρ είναι Ιστορικός (Δρ. του Πανεπιστημίου Αθηνών) και διδάσκει το μάθημα της Ελληνικής Ιστορίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ως Καθηγήτρια – Σύμβουλος από το 2001. Συνεργάζεται με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, στο πλαίσιο των σεμιναρίων του για την διδασκαλία του Ολοκαυτώματος σε εκπαιδευτικούς από το 2007. Οι έρευνές της επικεντρώνονται στη δεκαετία του ’40, τόσο στην Αντίσταση όσο και στο διωγμό των Εβραίων. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τα εξής τρία βιβλία: – Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, δύο τόμοι, εκδ. ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987 / – Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, εκδ. Εστία, Αθήνα 2009 / – Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης, Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εκδ. Εστία, α’ εκδ. 2012, β’ έκδ. επαυξημένη, Αθήνα 2013. (για περισσότερα βλ.www.biblionet.gr). 


Δηλώσεις συμμετοχής 

Παρακαλούμε, να στείλετε συμπληρωμένη την ειδική αίτηση συμμετοχής σας 
ως 20 Φεβρουαρίου 2017, στο [email protected],
(περιορισμένος αριθμός θέσεων).