Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (ΕΜΕ), σε συνεργασία με το ίδρυμα The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights (TOLI), πραγματοποιούν τριήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Μαθήματα από το Παρελθόν – Δράσεις για το Μέλλον. Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα και την Κοινωνική Δικαιοσύνη», που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στο Amalia Hotel στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2019. 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Καθώς παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019) η φόρμα δεν είναι πια διαθέσιμη. Οι εκπαιδευτικοί που απέστειλαν την αίτησή τους εμπρόθεσμα, θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail, μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.