Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
|

    Το Σσαβουότ και η παράδοση

    Στην Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων, όπως και σε σεφαραδίτικες κοινότητες, συνήθιζαν να αναγιγνώσκουν κατά την πρώτη ημέρα του εορτασμού την Κετουμπά Λε Σσαβουότ (βλ. πρώτη φωτό), το γαμήλιο συμβόλαιο του Σσαβουότ, συμβολίζοντας το γάμο μεταξύ του Θεού ως γαμπρού και του εβραϊκού λαού, αντίστοιχα προς την ορολογία των εβραϊκών γαμήλιων συμβολαίων. Το πιο διαδεδομένο κείμενο είναι αυτό του Ισραήλ Νατζάρα από την πόλη Σαφέντ, ενός μυστικιστή και ποιητή (1550 – 1625), το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο αντίτυπο από την Κέρκυρα, χρονολογούμενο στα 1886, εκδοθέν από τον Ιωσήφ Ναχαμούλη, ηγετικό μέλος της τοπικής κοινότητας. Ο τελευταίος κάτοχος του βιβλίου ήταν ο Ισραήλ Νάχμαν από τα Ιωάννινα, ο οποίος πρόσθεσε μερικές σελίδες με ένα Πιγιούτ για το Σσαβουότ, τις οποίες είχε αντιγράψει το 1921 (βλ. δεύτερη φωτό).

    Επιστροφή