Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
|

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ – Τα εβραϊκά νεκροταφεία

  Η ιστορία των εβραϊκών νεκροταφείων στην Κέρκυρα παρουσιάζει πολλά αρχειακά κενά και ανοιχτά ερωτήματα, ειδικά για τα νεώτερα χρόνια.

  Το παλιό νεκροταφείο των Πουλιέζων βρισκόταν στην περιοχή του Σαρόκου, κοντά στη Μονή της Πλατυτέρας. Είχε παραχωρηθεί στη σεφαραδίτικη κοινότητα από τους Ενετούς μετά από ανταλλαγή κτημάτων το 1502.

  Το νεκροταφείο των Γραικών βρισκόταν στο λόφο του Αβράμη, προς την πλευρά του Νέου Φρουρίου. Είχε παραχωρηθεί στη ρωμανιώτικη κοινότητα από τον Στρατάρχη της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Johann Matthias Reichsgraf von der Schulenburg, σε αναγνώριση της συμβολής των Εβραίων στην απόκρουση της πολιορκίας από τους Οθωμανούς το 1714.

  Το γεγονός ότι οι σχέσεις των Γραικών με τους Πουλιέζους δεν ήταν πάντα αρμονικές, αντικατοπτριζόταν και στη χρήση ξεχωριστών νεκροταφείων, με τα μέλη της κάθε κοινότητας να ενταφιάζονται αποκλειστικά στο εκάστοτε νεκροταφείο. Χαρακτηριστική είναι μία διαμάχη που ξέσπασε το 1897, εξαιτίας του θανάτου ενός Εβραίου από την Αδριανούπολη, ονόματι Ελιάου Μεναχέμ: τη σωρό παρέλαβε η Χεβρά Γκραίκα από το ξενοδοχείο όπου διέμενε και τον ενταφίασε στο δικό της νεκροταφείο, ενώ το ίδιο διεκδικούσε και η Χεβρά Πουλιέζα, εφόσον ήταν ξένος. Χρειάστηκε να συναφθεί ειδική συμφωνία, ότι στο εξής όσοι έρχονταν από τη Δύση θα θεωρούνταν Πουλιέζοι και όσοι έρχονταν από την Ανατολή Γραικοί και θα ενταφιάζονταν στο εκάστοτε νεκροταφείο.

  Από το 1930 χρησιμοποιείται μόνο το νεκροταφείο που βρισκόταν στο λόφο Αβράμη. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε ακόμα τουλάχιστον μέχρι και το 1949. Στη δεκαετία του 1950, έγινε η τελική καταστροφή του και οικοδομήθηκαν στη θέση του ένα νοσοκομείο, ένας παιδικός σταθμός και σχολεία. Το πώς ακριβώς έγινε η «παραχώρησή» του από την Κοινότητα στον Δήμο παραμένει ασαφές. Ομοιότητες πάντως με την ιστορία του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης μπορούν να βρεθούν, δεδομένου και του ισχυρού αντισημιτικού ρεύματος που υπήρχε και στις δύο πόλεις και τις προσπάθειες των αρχών να τις «εξελληνίσουν» με πρόσχημα την «υγιεινή» και τον «ευπρεπισμό» του· γεγονός που υποστηρίζεται από τις λιγοστές υπάρχουσες αρχειακές πηγές.

   

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή