Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023
|

    Θρησκευτικές απεικονίσεις

    Ο Ν.Σ. αφιέρωσε χρόνο και προσπάθειες για να απεικονίσει θρησκευτικά θέματα με καλλιτεχνικό και πρωτότυπο τρόπο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικά έργα από τη συλλογή του «Παροιμίες», τις οποίες δημοσίευσε σε φόλιο με 12 τυπώματα ξυλογραφιών. Παρουσιάζονται επίσης δύο άλλες ξεχωριστές ξυλογραφίες, με θέματα τον Αβραάμ και τον Βασιλέα Δαυίδ.

    Το Βιβλίο των Παροιμιών (Misle, מִשְלֵי) ανήκει στην τρίτη ενότητα (Ketuvim) της εβραϊκής Βίβλου (Tanakh). Είναι επίσης βιβλίο και της Παλαιάς Διαθήκης. Το κείμενο του βιβλίου αφορά τις αξίες της ανθρώπινης ζωής, από τις οποίες σημαντικότερη είναι η σοφία.  Ο φόβος του Θεού θεωρείται ως η απαρχή της ανθρώπινης σοφίας. Ο Ν.Σ. επέλεξε για το φόλιο αυτό δώδεκα θέματα, αντίστοιχα με τα σχετικά εδάφια. Όλα τα εδάφια προέρχονται από την έκδοση της εβραϊκής Βίβλου στην αγγλική γλώσσα της Jewish Publication Society του έτους 1917.

    Επιστροφή