Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023
|

    The Butterfly Project

    Με αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χωρών, ώστε να υλοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο  η κατασκευή 1.500.000 κεραμικών πεταλούδων, δηλαδή τόσων, όσα και τα παιδιά που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα σε όλη την Ευρώπη. Μέσω αυτού του προγράμματος γνωρίζουμε τις ιστορίες των δολοφονημένων παιδιών, και δημιουργούμε έναν χώρο μνήμης, είτε στο σχολείο με την έκθεση των πεταλούδων που έχουν κατασκευάσει τα παιδιά, είτε στον χώρο μνήμης που έχει ειδικά δημιουργηθεί στο ΕΜΕ.  Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται σε μαθήτριες και μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, αλλά και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να βρουν πληροφορίες και να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σχετικό σύνδεσμο: https://thebutterflyprojectnow.org.

    Οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος θα συζητούνται ανά περίπτωση με τον αρμόδιο εκπαιδευτικό και κατόπιν, θα αποστέλλεται πακέτο με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς καρτέλες με ιστορίες παιδιών και λίστα με σχετική βιβλιογραφία, όπως και υλικά για την κατασκευή των πεταλούδων, που αντιστοιχούν σε κάθε παιδί.

    Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες.