Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021
|

  «….θα ελευθερώσουμε εαυτούς» Συνταγματάρχης Μορδοχάι Φριζής (1893 – 1940)

  Με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν «άγνωστες» πτυχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από τρεις ιστορίες Ελλήνων Εβραίων που έζησαν τον Πόλεμο και την Κατοχή.

  Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει μαρτυρίες, οικογενειακές φωτογραφίες, αντικείμενα, έγγραφα και εφημερίδες. Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση εννοιών και ιστορικών όρων, όπως η Κατοχή και η Αντίσταση, η αλληλεγγύη και η ευθύνη του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου σε συνθήκες κρίσης.

  Το ψηφιακό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη όσο και από το σπίτι, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

  Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 2 διδακτικές ώρες

  Ηλικιακή ομάδα: 12-15 ετών

  Μαθησιακοί σκοποί:

  • Ανάδειξη/επεξεργασία ζητημάτων που συνδέονται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Εισαγωγή στην ιστορία του διωγμού των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • Εξοικείωση των μαθητών με το θέμα της αντίστασης των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνώριση της αξίας της ατομικής επιλογής και δράσης.
  • Αναγνώριση της έννοιας της διαφορετικότητας.
  • Κατανόηση των φαινομένων του ρατσισμού και του αντισημιτισμού – Δράσεις καταπολέμησης.