Τα πάντα για το Ροσς Ασσανά

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή την γιορτή του Ροσς Ασσανά που εορτάζεται φέτος στις 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσιάζει την ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα:

Τα πάντα για το Ροσς Ασσανά

κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, και στην Α’ Γυμνασίου.

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα για τη γιορτή και τα έθιμά της και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές. Έχει ως στόχο να γνωρίσουμε τις γιορτές του Ροσς Ασσανά (Πρωτοχρονιά) και του Γιομ Κιπούρ (Ημέρα Εξιλασμού) και να εξοικειωθούμε με συμβολισμούς και έθιμα, καθώς  και αφομοιώσουμε τη σύνδεση των συγκεκριμένων γιορτών με την εποχή της συγκομιδής. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν αντικείμενα από την συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Στόχος: Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη όσο και από το σπίτι το ψηφιακό αποθετήριο του Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

Δείτε την εκπαιδευτική δράση