Ενδιαφέρον άρθρο του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή.

Κρυμμένα παιδιά στην Αθήνα της Κατοχής