Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
|

    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

    Κάρτες σταλμένες από συνεργάτες του Ισαάκ Μπέζα, που καταδεικνύουν την έκταση των εμπορικών σχέσεων της οικογένειας όχι μόνο στην Εγγύς Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, αλλά μέχρι και τη Νότια Αμερική, καθώς και τον σεβασμό που έτρεφαν για αυτή οι συνεργάτες της. Σε πολλές από αυτές γίνεται ιδιαίτερα εμφανής η υπερηφάνεια των ιδιοκτητών εργοστασίων για τις επιχειρήσεις τους, που λειτουργούν ως σύμβολα τεχνολογικής προόδου και οικονομικής ευμάρειας.

    Επιστροφή