Συναγωγικό τελετουργικό δοχείο

Αυτό το δοχείο από κασσίτερο από τη Συλλογή Judaica (αντικείμενα εβραϊκής θρησκευτικής τέχνης) του ΕΜΕ, είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αντικείμενα από το κτήριο της Ταλμούδ Τορά στη Θεσσαλονίκη, που επιβίωσε από την καταστροφή του κατά τη «Μεγάλη Πυρκαγιά» του 1917. Το συγκρότημα της Ταλμούδ Τορά Αγκαντόλ περιελάμβανε μία συναγωγή, σχολεία και κοινοτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την επιγραφή στο σώμα του δοχείου στα λαντίνο, ο Μπαρούχ Νατάν Αμαράτζι το αφιέρωσε το 5665 (1905) στην Ταλμούδ Τορά, που είχε τότε πρόσφατα εγκαινιαστεί. Αυτό το δοχείο μεταφοράς νερού πολύ πιθανόν να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του νετιλάτ γιαντάϊμ, ήτοι του τελετουργικού καθαρμού των χεριών.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος