Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023
|

    Συμμετοχή του ΕΜΕ στη διημερίδα της Ομάδας Εργασίας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) στο Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

    Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τη Δρ. Μαρία Βασιλικού στη διημερίδα της Ομάδας Εργασίας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας (ΕΓΙΝ) που πραγματοποιήθηκε στο Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 27-30 Μαρτίου 2023.

    Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των δράσεων του ΕΓΙΝ στο πλαίσιο του προγράμματος “Θυμόμαστε για το αύριο”, η ελληνογερμανική ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων όπως και η αναζήτηση κατάλληλου υλικού και των σωστών μεθόδων επικοινωνίας του όσον αφορά την ελληνογερμανική ιστορική μνήμη. Η Ομάδα Εργασίας είχε τη μοναδική ευκαιρία να ξεναγηθεί στον ιστορικό τόπο μνήμης του Ravensbrück, στον οποίο εγκλείστηκαν δεκάδες Ελληνίδες Εβραίες από τους ναζί και τους συνεργάτες τους.