Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 22 Μαΐου 2022
|

    Συμμετοχή του ΕΜΕ σε φωτογραφικές εκθέσεις

    Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος προσκλήθηκε και έλαβε μέρος με υλικό από το αρχείο του σε τέσσερις φωτογραφικές εκθέσεις που έγιναν σε σχολεία, πνευματικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.