Συμμετοχές 2013

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, το ΕΜΕ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), διοργάνωσαν, εκδήλωση με θέμα «Στα ίχνη της εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα. Αρχαιολογικά και Ιστορικά τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων».Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Δ/ντρια του ΕΜΕ, κα Ζανέτ Μπαττίνου και η Πρόεδρος του ΣΕΑ, κα Δέσποινα Κουτσούμπα. Τα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων Εβραίων, παρουσίασε στην εκδήλωση η ειδική ερευνήτρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Αρχαιολόγος, Υπ. Διδ. Αρχαίας Ιστορίας του Α.Π.Θ., κα Αναστασία Λουδάρου. Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.


Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. ο Καθηγητής Nicholas de Lange (Διευθυντής του προγράμματος) Ομότιμος Καθηγητής του Παν/μίου Cambridge, παρουσίασε ομιλία με τίτλο: “Χαρτογραφώντας τις Εβραϊκές Κοινότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: Μία νέα ψηφιακή εφαρμογή”, όπου αναφέρθηκε και στο ομώνυμο πρόγραμμα. Στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση της εβραϊκής παρουσίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσω του συστήματος GIS (Σύστημα Γεωγραφικού Εντοπισμού). Ο Καθηγητής Nicholas de Lange συνεργάζεται στενά με το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΜΕ, υπό τον τίτλο “Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae”. Το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΕ, υπό τη διεύθυνση της κας Ζ. Μπαττίνου (Αρχαιολόγου – Διευθύντριας του ΕΜΕ) στοχεύει στην καταγραφή, στην καταλογογράφηση και φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των δημοσιευμένων και αδημοσίευτων εβραϊκών επιγραφών,  στην ελληνική και εβραϊκή γλώσσα, από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και οι οποίες χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα Π.Κ.Ε./π.Χ. έως και τον 16ο αιώνα, χωρίς να αποκλείονται τεκμήρια που χρονολογούνται πέρα από τα συγκεκριμένα termini. Τα παραπάνω υπό έκδοση corpora θα αποτελέσουν τόσο για το ευρύτερο κοινό, αλλά και για την επιστημονική κοινότητα πολύτιμα ερευνητικά εργαλεία για τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής εβραϊκής Διασποράς. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά.