Συμμετοχές 2008

2008

  • Στις 18 Μαΐου το Εβραϊκό Μουσείο συμμετείχε στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων με δωρεάν είσοδο, ξεναγήσεις και οικογενειακά προγράμματα.
  • Από τις 13-17 Ιουνίου το ΕΜΕ συμμετείχε – ως μέλος της ελληνικής αποστολής – στην ετήσια συνάντηση του οργανισμού International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, στο Λίντς της Αυστρίας.
  • Στις 20 Ιουνίου, η μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε. έλαβε μέρος στην ημερίδα του τμήματος CECA (Committee of Education and Cultural Action) του ICOM (International Council of Museums), με θέμα την παρουσίαση των μουσειακών εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα Μουσεία κατά τα έτη 2007 – 2008, στην οποία παρουσίασε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΕ.
  • Από τις 7-12 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Yad Vashem της Ιερουσαλήμ το 2ο επταήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα Ελληνικά σχολεία. Το σεμινάριο οργανώθηκε με τη βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, τους οποίους συνόδευσε η Μουσειοπαιδαγογώς του Ε.Μ.Ε. κ. Ο. Τρέβεζα.
  • Από τις 22-25 Νοεμβρίου το ΕΜΕ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του AEJM που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ.
  • Στις 12 Δεκεμβρίου, η μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε. Ο. Τρέβεζα συμμετείχε στην 12η ενημερωτική συνάντηση «Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά» σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, με θέμα τον απολογισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το  Ευρωπαϊκό Έτος 2008 που ήταν αφιερωμένος στον  Διαπολιτισμικό Διάλογο. Στα πλαίσια παρουσίασης προγραμμάτων από μουσεία της Αθήνας και περιφέρειας παρουσιάστηκε η περιοδική έκθεση «Εβραϊκές Γειτονιές» και τα συνδεόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου αλλά και Λυκείου.