Συμμετοχές 2006

  • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, το Ε.Μ.Ε. έλαβε μέρος στην 10η Ενημερωτική Συνάντηση για την Εκπαίδευση που οργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού με τη συνεργασία του ICOM, με την παρουσίαση από τη μουσειοεκπαιδευτικό κ. Οριέττα Τρέβεζα, της νέας μουσειοσκευής του Ε.Μ.Ε. με θέμα «Εβραϊκές Γιορτές».
  • Στις 3 – 5 Δεκεμβρίου, στην εξαμηνιαίο συνέδριο του International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, στη Βουδαπέστη, η κ. Ζανέτ Μπαττίνου παρουσίασε το τρίτο σεμινάριο του Ε.Μ.Ε. για εκπαιδευτικούς στην  Εκπαιδευτική Επιτροπή του οργανισμού και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Επιτροπή Μνημείων και Μουσείων, της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος.
  • Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ήταν, όπως πάντα, η ετήσια συνάντηση του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων που πραγματοποιήθηκε στις 19 – 21 Νοεμβρίου 2006 στη Βενετία με οικοδεσπότη το τοπικό Εβραϊκό Μουσείο.
  • Στις 12-15 Σεπτεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η πρώτη συνάντηση του Atelier Culturel Mediterranean, το οποίο προσβλέπει στην διοργάνωση πολιτισμικών ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Το Ε.Μ.Ε. συμμετείχε σε ένα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εργαστήρια που έλαβαν χώρα, μετά από πρόσκληση του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Σε ημερίδα της Βρετανικής Πρεσβείας με θέμα «Σχεδιασμός Μουσείων και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» συμμετείχε η Διευθύντρια του Ε.Μ.Ε. στις 17 Φεβρουαρίου 2006.