Συμμετοχές 2004

  • Στις 15 Δεκεμβρίου, το ΕΜΕ έλαβε μέρος με την ελληνική αποστολή, στο Συνέδριο του οργανισμού International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research, στην Τεργέστη. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκε αίτηση της Ελλάδας για να γίνει τακτικό μέλος του οργανισμού, η οποία βασίστηκε κυρίως στα προγράμματα του Ε.Μ.Ε. σχετικά με το Ολοκαύτωμα.
  • Στις 21 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η ετήσια συνάντηση του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Εβραϊκών Μουσείων (AEJM). Το ΕΜΕ που υπηρετεί το συμβούλιο του Συνδέσμου από τη θέση του Αντιπροέδρου και Ταμία, ήταν υπεύθυνο για τον οικονομικό απολογισμό του έτους.
  • Στις 14 Μαΐου,  το ΕΜΕ συμμετείχε στο συνέδριο της ΕΟΣΦΙΜ με τίτλο ” Τα Ελληνικά Μουσεία και ο θεσμός των “Φίλων”: Προσκλήσεις & Προοπτικές στον 21ο αιώνα”, με την ομιλία της κ. Μπαττίνου με τίτλο ” Συγκέντρωση Πόρων και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων: Η περίπτωση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος”.
  • Στις 28 Απριλίου το ΕΜΕ συμμετείχε στην ιδιαίτερα σημαντική Διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) -μετά από πρόσκληση του Υπουργείου- με θέμα τον Αντισημιτισμό στην Ευρώπη, που έγινε στο Βερολίνο (βλ. NSL 51).