«Σσαβουώτ, η Εορτή των Εβδομάδων» 

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή την γιορτή του Σσαβουώτ, που εορτάζεται στις 29 Μαΐου, παρουσιάζει την ψηφιακή εκπαιδευτική δράση:

«Σσαβουώτ, η Εορτή των Εβδομάδων»

κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, αλλά και τις πρώτες του Γυμνασίου. 

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα, πρωτότυπες φωτογραφίες, και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές. Έχει ως στόχο να γνωρίσουμε την γιορτή του Σσαβουώτ, την Εορτή των Εβδομάδων, καθώς και τη σχέση της με την Πεντηκοστή και να εξοικειωθούμε με συμβολισμούς και έθιμα που έχουν χαθεί, αλλά και αφομοιώσουμε τη σύνδεση της συγκεκριμένης γιορτής με την εποχή της συγκομιδής και του θερισμού. Επίσης, να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία με εορτασμούς άλλων θρησκειών σε σχέση με το ημερολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν αντικείμενα από την συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Στόχος: Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη όσο και από το σπίτι το ψηφιακό αποθετήριο του Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

Βρείτε την δράση εδώ.