Σουκότ & Σιμχάτ Τορά

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή τις γιορτές του Σουκότ (Σκηνοπηγία) και Σιμχάτ Τορά, που εορτάζονται φέτος στις 21 – 29 Σεπτεμβρίου 2021, προτείνει την ψηφιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα:

Σουκότ & Σιμχάτ Τορά

κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στην Α’ Γυμνασίου.

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα για τις γιορτές και τα έθιμά τους και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές. Έχει ως στόχο να γνωρίσουμε τις γιορτές του Σουκότ (Σκηνοπηγία) και Σιμχάτ Τορά και να εξοικειωθούμε με συμβολισμούς και έθιμα, καθώς  και αφομοιώσουμε τη σύνδεση των συγκεκριμένων γιορτών με την εποχή της συγκομιδής. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν αντικείμενα από την συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Στόχος: Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη, όσο και από το σπίτι, το ψηφιακό αποθετήριο του Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

Δείτε την εκπαιδευτική δράση