Σουκώτ (Σκηνοπηγία)

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 5 και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 λόγω του Εορτασμού του Σουκώτ (σκηνοπηγίας).

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, το Μουσείο θα λειτουργήσει κανονικά.