• Ο κ. Σταυρόπουλος, Διευθυντής τους Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
  • Ο Γάλλος Πρέσβης, κ. J.M. Ripert.
  • Ο σκηνοθέτης της ταινίας “Shoah”, κ. Claude Lanzmann.
  • Ο κ. B. Jacobs, Διευθυντής Στρατηγικών Σπουδών τους American Jewish Congress.
  • Ο συγγραφέας κ. Jorge Semprun.