Σεμινάριο στο Yad Vashem – 2008

Τον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα Yad Vashem της Ιερουσαλήμ το 2ο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα Ελληνικά σχολεία. 

Το σεμινάριο, διάρκειας επτά ημερών, τελούνταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, τους οποίους συνόδευσε η Μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε. κ. Οριέττα Τρέβεζα – Σούση.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η κ. Τρέβεζα-Σούση, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει εκτενώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δραστηριότητες, το έντυπο και διαδραστικό υλικό καθώς επίσης και τις μουσειοσκευές του ΕΜΕ. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον τρόπο και τις μεθόδους, με τις οποίες το παραπάνω υλικό του μουσείου, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο για εκπαιδευτικούς λόγους.

Την ίδια περίοδο στο ίδρυμα Yad Vashem πραγματοποιήθηκε και το Παγκόσμιο Συνέδριο για Εκπαιδευτικούς με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, δια της εκπροσώπου του, είχε την ευκαρία να έρθει σε επαφή με εκπαιδευτικούς απ’  όλο τον κόσμο, να συμμετέχει σε διαλέξεις και μουσειοπαιδαγωγικά εργαστήρια, ανταλλάσσοντας πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και προβληματισμούς.