Σεμινάριο στο Yad Vashem – 2006

Στο ίδρυμα Yad Vashem της Ιερουσαλήμ πραγματοποιήθηκε  επταήμερο σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα Ελληνικά σχολεία. 

Το σεμινάριο οργανώθηκε με τη βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, τους οποίους συνόδευσαν η Διευθύντρια κ. Ζανέτ Μπαττίνου και η Μουσειοπαιδαγωγός του Ε.Μ.Ε κ. Ορίεττα Τρέβζα, και τους παρουσίασαν τα θέματα: «Οι Εβραίοι της Ελλάδας: Σύντομη Αναδρομή 2.300 Χρόνων μέσα από τις Συλλογές του Ε.Μ.Ε.» και «Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Δραστηριότητες και Υλικό του Ε.Μ.Ε. σχετικά με το Ολοκαύτωμα».