Σεφαραδίτικη Αγκαδά στο yahad.net

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ψηφιακών προγραμμάτων (www.seder2020.org) και (www. yahad.net/collection), ενταγμένων στην ευρύτερη ψηφιακή πλατφόρμα Jewish Heritage Network (http://jhn.ngo), δίνεται η ευκαιρία στους ψηφιακούς επισκέπτες των Μουσείων να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια εκτεταμμένη και σπάνια συλλογή Αγκαδότ από πλειάδα ευρωπαϊκών και μη, εβραϊκών μουσείων.

Με ιδιαίτερη χαρά το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος συμμετέχει στις εν λόγω διαδικτυακές πλατφόρμες, παρουσιάζοντας μία από τις σημαντικότερες Αγκαδότ που διαθέτει στις ψηφιοποιημένες και φυσικές συλλογές του, ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες του πάντοτε ευλογημένου και χαρούμενου εορτασμού του Πέσσαχ. Οι ψηφιακοί επισκέπτες μπορούν πλέον να περιηγηθούν στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους, έχοντας δωρεάν πρόσβαση σε σπάνιες και σημαντικές Αγκαδότ, τις οποίες μπορούν να κατεβάσουν, να αποθηκεύσουν και να αναγνώσουν στο Σέντερ ή και καθόλη τη διάρκεια των εορτασμών του Πέσσαχ.

Για την περίσταση αυτή το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος επέλεξε μία σπάνια σεφαραδίτικη Αγκαδά για το Πέσσαχ από τη Θεσσαλονίκη, μέρος της συλλογής Judaica του ΕΜΕ, υπό τον τίτλο Λεΐλ Σσιμουρίμ, «Νύχτα της Αγρυπνίας», όπως ονομάζεται η νύχτα της Εξόδου από την Αίγυπτο στην Τορά. Εκδόθηκε από το γνωστό εκδοτικό οίκο του Μπεζαλέλ Αλεβή Ασκεναζί στη Θεσσαλονίκη το 1837, κατά τη κυριαρχία του Σουλτάνου Μαχμούτ Β’. Η χρονολογία έκδοσης υποδηλώνεται με χρονόγραμμα, μία πολύ διαδεδομένη μέθοδο χρονολόγησης των εβραϊκών βιβλίων, όπου κάθε γράμμα αντιστοιχεί και σε έναν αριθμό. Η πρόταση που χρησιμοποιείται ως χρονόγραμμα, προέρχεται από την εβραϊκή Βίβλο (Μιχαίας 7,15): καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου ὄψεσθε θαυμαστά.

Το βιβλίο δέθηκε για δεύτερη φορά, συμπεριλαμβάνοντας σελίδες από ένα βιβλίο με ερμηνείες της Τορά, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν, να επισκευάζονται ή να δένονται εκ νέου βιβλία που είχαν υποστεί ζημιά, με τυχαίες σελίδες από άλλα, ήδη κατεστραμμένα, βιβλία ή χειρόγραφα.