Πρώτο Επίπεδο / Εβραϊκές Γιορτές

Στο πρώτο επίπεδο, βρίσκεται προθήκη με αντικείμενα σχετικά με το εβραϊκό ημερολόγιο και τον κύκλο των εβραϊκών γιορτών, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες που αναπτύχθηκαν στις κοινότητες του ελλαδικού χώρου.