Στο πρώτο επίπεδο, βρίσκεται προθήκη με αντικείμενα σχετικά με το εβραϊκό ημερολόγιο και τον κύκλο των εβραϊκών γιορτών, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες που αναπτύχθηκαν στις κοινότητες του ελλαδικού χώρου.