Προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

 1. Το ίδρυμά μας, κοινωφελούς σκοπού, με την επωνυμία «ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», (εφεξής «ΕΜΕ») έχει έδρα την Αθήνα, οδός Νίκης, αρ. 39, ΤΚ 10557, ΑΦΜ 090166360, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, αρ. τηλ. 210-3225582, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210-3231577, E-mail address: [email protected]
 2. Το ΕΜΕ δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα όλων των επισκεπτών, φίλων, δωρητών, προμηθευτών, μαθητών, φοιτητών, και εκπαιδευτικών, εργαζομένων του καθώς και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της https://www.jewishmuseum.gr που παρέχονται ή συλλέγει με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων παρέχεται για να διευκρινίζει σε οποιονδήποτε το επιθυμεί ως προς το τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε. Παρέχοντας στο ΕΜΕ τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους (opt-out).

Α. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24/4/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR), καθώς και του Ν. 4624/2019 που ενσωμάτωσε το GDPR, είναι πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο με τις οποίες αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως, ενδεικτικά, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας αυτή αν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας https://www.jewishmuseum.gr. Περισσότερες πληροφορίες ως προς επιμέρους χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένες χρήσεις, μπορούν, επίσης, να παρέχονται όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς ή στη μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας.

Β. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το ΕΜΕ και για ποιο λόγο

Το ΕΜΕ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι όλα υποχρεωτικά να παρέχετε για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που ζητάτε:

 • Προσωπικά δεδομένα επισκεπτών της ιστοσελίδας μας ή φίλων του ΕΜΕ, όπως ενδεικτικά: όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή επισκεπτών ή φίλων του ΕΜΕ για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες ή προσωπικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας ή φίλων του ΕΜΕ.
 • Πληροφορίες ως προς τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας για να μπορούμε να κατανοήσουμε ποιες υπηρεσίες ή εκθέσεις ή συλλογές ή πληροφορίες ενδέχεται να τους ενδιαφέρουν.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μηνυμάτων, σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που αναρτούν οι επισκέπτες ή φίλοι του ΕΜΕ στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ΕΜΕ ή τις υπηρεσίες μας ή τις εκθέσεις ή συλλογές μας.
 • Προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. τις απαντήσεις επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, που αφορούν έρευνες που διεξάγει το ΕΜΕ.
 • Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή την αλληλογραφία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (αριθμός τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, παράπονο, ευχαριστία ή σχόλιο ή άλλο).
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από επισκέπτες της ιστοσελίδας μας (ενδεικτικά, τον αριθμό των επισκέψεων, τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που αναζητούν οι χρήστες κλπ.).
 • Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ή έδρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας) επισκεπτών ή φίλων του ΕΜΕ για τον τρόπο που μπορούν να κάνουν δωρεά προς το ΕΜΕ, να κάνουν κράτηση ή να κλείσουν εισιτήρια (για ατομική ή ομαδική επίσκεψη), για την εγγραφή μέλους στους φίλους του ΕΜΕ και για την ανανέωση ή μη συνδρομών κλπ.
 • Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων μας ή συνεργατών ή εργαζομένων τους αποκλειστικά είτε για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με τη σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή υπηρεσιών, είτε για σκοπούς που προκύπτουν από τη διάταξη νόμου και σε κάθε περίπτωση για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι θα είναι εκ των προτέρων γνωστοί στον Εργαζόμενο ή στον συνεργάτη ή εργαζόμενό του και κατανοητοί από αυτόν. Το ΕΜΕ έχει ήδη εκπονήσει και επικοινωνήσει στους εργαζόμενους του σχετική πολιτική για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Προσωπικά δεδομένα μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους), φοιτητών/τριών εσωτερικού ή/και εξωτερικού και των δασκάλων και εκπαιδευτικών που επισκέπτονται το ΕΜΕ ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό ή το εσωτερικό με τη συνδρομή του ΕΜΕ για σκοπούς ενημέρωσής τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, email, τηλέφωνο, σχόλιο, παράπονο ή ευχαριστίες).

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε επειδή τα παρέχουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας είτε απευθείας από τους ίδιους (π.χ. τηλεφωνικά, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιστολή, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής ή έντυπης φόρμας) είτε από άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ΕΜΕ θα ενημερώνει όποιον παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα με τη συγκατάθεσή του, κατά τη στιγμή της συλλογής με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Έχουμε έννομο συμφέρον να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών της ιστοσελίδας μας για να μετρήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της, για να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις του ΕΜΕ και τις συλλογές μας, για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή αιτήματα ή προβλήματα επισκεπτών ή φίλων σχετικά με το ΕΜΕ και τις υπηρεσίες μας, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την ικανοποίηση των επισκεπτών και των φίλων μας, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσουμε ή προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες, να αναλύσουμε δεδομένα ερευνών.

Σε περίπτωση που έχουμε λάβει συγκατάθεση από τους επισκέπτες μας ή όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε πληροφορίες και να προβαίνουμε σε ενημέρωση σχετικά με τις εκθέσεις, τις συλλογές κλπ. και τις υπηρεσίες μας,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, διαδικτυακά, με sms. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΕΜΕ σας παρέχει την επιλογή της διαγραφής των δεδομένων σας ή της εξαίρεσης από κάθε επικοινωνία.

Το ΕΜΕ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών χωρίς την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

Το ΕΜΕ συλλέγει τέλος προσωπικά δεδομένα υποψηφίων/αιτούντων εργασία τα οποία λαμβάνει από τους ίδιους (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο, τηλέφωνο, αριθμό φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εκπαίδευση και εμπειρία) με σκοπό να εξετάσει τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεως εργασίας ή εθελοντικής θέσεως ή συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς και επικοινωνίας με τους υποψήφιους/αιτούντες.

Γ. Ποιος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων. Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται.

Το ΕΜΕ συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν δώσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή τους. Ενδέχεται να τα μεταφέρει και να τα αποθηκεύσει εκτός Ελλάδας πάντοτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και με προηγούμενη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπως επίσης και να τα διαβιβάσει σε συγγενή εταιρεία ομοίως με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Το ΕΜΕ δύναται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα είτε με το προσωπικό της είτε με προμηθευτή της, λαμβάνοντας μέριμνα για την προστασία του απορρήτου αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν στο ΕΜΕ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ανάλογα με το σκοπό της συλλογής τους και σε καμία περίπτωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο από το νόμο. Σε περίπτωση που έχουν εγερθεί ή αναμένεται να εγερθούν νομικές αξιώσεις κατά του ΕΜΕ, το ΕΜΕ δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες μιας συναλλαγής ή αλληλογραφίας έως την προθεσμία παραγραφής αυτών των αξιώσεων.

Δ. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το ΕΜΕ. Διατηρούμε κατάλληλα διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά μέσα ασφάλειας σχεδιασμένα για την προστασία από μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση, χρήση, αλλοίωση και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στο ΕΜΕ κατά την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε ασφαλή επίπεδα υποδοχών καθώς και ψηφιακά πιστοποιημένες κρυπτογραφήσεις και τεχνολογίες.

Ειδικά όσον αφορά την ιστοσελίδα μας, δηλώνουμε ότι ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΕΜΕ και δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την χρήση των cookies. Oι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτή του ΕΜΕ, οπότε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους.

Αν και το ΕΜΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα με φυσικά και τεχνολογικά μέσα για να προστατευτεί από ιούς, δεν μπορεί να διασφαλίσει πλήρως ότι η πρόσβαση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας θα είναι αδιάκοπη, χωρίς ιούς ή χωρίς λάθη. Παρά το γεγονός ότι με επιμέλεια θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, φέρετε την ευθύνη για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδετε στην ιστοσελίδα μας.

Το ΕΜΕ δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάσθηκαν σε αυτό από τους επισκέπτες/προμηθευτές/φίλους/αιτούντες είναι ακριβή. Την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων και την αλλαγή τους έχει όποιος διαβιβάζει προσωπικά του δεδομένα για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο ΕΜΕ.

Ε. Δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να μας ζητήσετε να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσής σας πριν από την ανάκληση.

Για να γίνουν τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ακόλουθη παράγραφο.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]).

ΣΤ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210-3225582 ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ζ. Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε ενδιαφερόμενος συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των όρων της.

Η. Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (το ΕΜΕ και τους ενδιαφερόμενους) και, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας με τα νομίμως ισχύοντα, αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών υπερισχύοντας οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο και το ΕΜΕ.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβεί το ΕΜΕ σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα μας και όπου απαιτείται θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.