Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023
|

    Πρόγραμμα Εθελοντών

    Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος λειτουργεί με τη βοήθεια εθελοντών από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Εθελοντές με ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς με εργασίες του Ε.Μ.Ε., όπως η οργάνωση των υπηρεσιών, ο καθαρισμός και η συντήρηση αντικειμένων, η μετάφραση κειμένων, η υποδοχή του κοινού, η ξενάγηση των επισκεπτών και η διαχείριση της βιβλιοθήκης. Εθελοντές έχουν βοηθήσει στην οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Μουσείου, στηρίζοντας με την παρουσία τους το μόνιμο προσωπικό.

    Επίσης, εθελοντική εργασία έχουν προσφέρει στο Μουσείο φοιτητές από διάφορους κλάδους σπουδών, οι οποίοι αναζητούσαν γνώσεις και εμπειρίες από ένα φορέα παραγωγής πολιτιστικού έργου. Το Ε.Μ.Ε. χορηγεί Βεβαιώσεις Εθελοντικής Εργασίας και Προσφοράς, όπου αυτό χρειάζεται.

    Ακόμη, το Μουσείο έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και εκπαίδευση νέων εθελοντών και βρίσκεται πάντοτε σε αναζήτηση ανθρώπων κάθε ηλικίας και ειδικότητας που θέλουν να βοηθήσουν στο έργο του.