Το Μουσείο είναι ανοικτό

e-tickets

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023
|

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ – Εκδοτική δραστηριότητα

  Η Κέρκυρα υπήρξε τόπος έντονης εβραϊκής πνευματικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό της προοδευτικής σκέψης και της προσφοράς των Εβραίων του νησιού στα γράμματα είναι ότι το πρώτο γνωστό πλήρες κείμενο στη δημοτική ελληνική γλώσσα και πεζογραφία είναι η μετάφραση στην καθομιλουμένη των βιβλίων του Ιωνά για χρήση στη Συναγωγή της Κέρκυρας.

  Στη δεκαετία του 1860 ο Ιωσήφ Ναχαμούλης ίδρυσε έναν εκδοτικό οίκο και το τυπογραφείο «Κοραής», όπου άρχισε να τυπώνει τα Ισραηλιτικά Χρονικά (Cronaca Israelitica) 1861-1863, στα ελληνικά και τα ιταλικά. Από τον πίνακα των περιεχομένων τους, προκύπτει ότι δημοσιεύθηκαν σε αυτά πολλά ενδιαφέροντα κείμενα που φανερώνουν πνευματικά και πολιτική ωριμότητα. Μεταξύ 1864-1879 εξέδιδε την Ισραηλιτική Οικογένεια (Famiglia Israelitica) και το 1878-1885 το μηνιαίο Μωυσής, Ισραηλιτική Ανθολογία (Moses, Antologia Israelitica), μόνο στα ιταλικά. Μέσω αυτών των εκδόσεων, οι Εβραίοι της Κέρκυρας πληροφορούνταν για την εβραϊκή ζωή στο νησί και στις κοινότητες του εξωτερικού.

  Το 1877 έφερε από το Λιβόρνο τυπογραφικές πλάκες στα εβραϊκά και άρχισε να τυπώνει βιβλία προσευχών για το Πέσαχ, την Αγκαδά, ένα Σιντούρ (βιβλίο καθημερινών προσευχών) και άλλα βιβλία. Το τυπογραφείο του Ναχαμούλη, όπου τυπώθηκε σεβαστός αριθμός βιβλίων στα ελληνικά και τα ιταλικά, κέρδισε το πρώτο βραβείο και ένα αργυρό μετάλλιο σε μία έκθεση στην Αθήνα. Ο ίδιος πέθανε το 1886, αλλά το τυπογραφείο συνέχισε να λειτουργεί καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες των Εβραίων της Κέρκυρας.

  Το 1940 εκδόθηκε η Αγκαδά για το Πέσαχ με μία ελληνική μετάφραση από τον Αβραάμ Μωσσέ Νοικοκύρη, καθώς και μία εισαγωγή από τον Ραβίνο Ιακώβ Νεχαμά και μερικές εικόνες. Καθώς οι τυπογραφικές πλάκες στα εβραϊκά δεν υπήρχαν πια, το εβραϊκό κείμενο δεν στοιχειοθετήθηκε, αλλά γράφτηκε χειρόγραφα και λιθογραφήθηκε. Αυτό ήταν και το τελευταίο βιβλίο που τυπώθηκε από την εβραϊκή κοινότητα στην Κέρκυρα πριν από την καταστροφή της κατά την Κατοχή.

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή