Επίσκεψη των Αμερικανών Φίλων του Μουσείου του Ισραήλ

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος γκρουπ των Αμερικανών Φίλων του Μουσείου του Ισραήλ. Το γκρουπ ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του ΕΜΕ κ. Ζ. Μπαττίνου.