Παρουσίαση του νέου Ψηφιακού Περιβάλλοντος του ΕΜΕ για την Eκπαίδευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την νέα ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (https://eclass.jewishmuseum.gr), την οποία δημιούργησε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με στόχο να διευρύνει τους ήδη αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους το ΕΜΕ επικοινωνεί με την εκπαιδευτική κοινότητα, δημιούργησε ένα εντελώς νέο ψηφιακό περιβάλλον για την εκπαίδευση (https://education.jewishmuseum.gr). Μέσα σε αυτό, εκτός από το σύνολο των εκπαιδευτικών προϊόντων του, το ΕΜΕ συμπεριέλαβε την παραπάνω ψηφιακή πλατφόρμα, όπου κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ταξινομημένα σε πέντε ευρείες θεματικές κατηγορίες: Θρησκευτική Παράδοση, Καθημερινή Ζωή, Ιστορική Πορεία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος & Ολοκαύτωμα και Ενεργός Πολιτειότητα.

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν μορφή ευέλικτου σχεδίου μαθήματος, δημιουργημένου εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΜΕ, με πλούσιο υποστηρικτικό υλικό από τις Συλλογές και τα Αρχεία του μουσείου (Συλλογή Αντικειμένων, Φωτογραφικό Αρχείο, Αρχείο Προφορικής Ιστορίας). Η  εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν απαιτεί προηγούμενη εγγραφή και συνεπώς είναι ελεύθερη και ανοιχτή για εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό πολιτιστικών φορέων και για κάθε ενδιαφερόμενο. Χάρη στον χαρακτήρα της ασύγχρονης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευελιξία να αξιοποιήσουν και να προσαρμόσουν τα προγράμματα αυτά, στο δικό τους ειδικό μαθησιακό περιβάλλον.

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά ποικίλων προτεινόμενων δραστηριοτήτων (εισαγωγικές ερωτήσεις, ερωτήσεις εμβάθυνσης, νοηματικούς χάρτες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κ.ά), κατάλληλων για την ηλικιακή ομάδα, στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Στόχος του ΕΜΕ είναι, όχι μόνο η εξασφάλιση της εγκυρότητας των πληροφοριών σχετικά με την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας, αλλά και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο με πλούσιο, δημιουργικό και ελεύθερα προσβάσιμο υλικό.  Το ΕΜΕ, πιστό στην εκπαιδευτική του αποστολή, δεσμεύεται για τον συνεχή εμπλουτισμό της ψηφιακής πλατφόρμας με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον του ΕΜΕ, καθώς και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και τα προσφερόμενα σχέδια μαθήματος, που ελπίζουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Η ανατροφοδότησή σας θα φανεί πολύτιμη αρωγός στην προσπάθεια μας για διαρκή βελτίωση του περιεχομένου και διεύρυνση των θεματικών, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες και προτεραιότητες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected]  ή στο τηλέφωνο 210.3225582.