«Να θυμάστε τα παιδιά», βιωματικό σεμινάριο στο Δίστομο

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Να θυμάστε τα παιδιά» για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο σε συνεργασία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος με το Δήμο Διστόμου-Αράχωβας και Αντίκυρας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας. Το σεμινάριο αυτό στόχευσε στο να παρουσιάσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για τη διδασκαλία της Σφαγής στο Δίστομο στις 10 Ιουνίου το 1944 από τους Γερμανούς.

Το σεμινάριο χωρίστηκε σε δύο μέρη, το πρώτο εκ των οποίων αφορούσε το θεωρητικό πλαίσιο. Η κ. Α. Παπαϊωάννου παρουσίασε συνοπτικά το γεωγραφικό χαρακτήρα του τόπου, την αρχαία ιστορία του και δείγματα της καθημερινής ζωή των ανθρώπων του. Κατόπιν, η κ. Α. Πατρικίου πρότεινε ένα ερμηνευτικό σχήμα, προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που οδήγησαν στη Σφαγή. Η κ. Α.Παπαϊωάννου πήρε ξανά τον λόγο για να συνοψίσει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές, πάνω στις οποίες στήθηκε αυτή η εκπαιδευτική πρόταση. Το θεωρητικό πλαίσιο έκλεισε η κ. Ο. Τρέβεζα με την παρουσίαση του ίδιου του εκπαιδευτικού υλικού που είχε ετοιμαστεί.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλάμβανε τέσσερα κουτιά. Το κάθε κουτί περιείχε φωτογραφίες, αντικείμενα και μαρτυρίες για κάθε μία από τις θεματικές που είχαν επιλεγεί. Το πρώτο κουτί, «Τα καλοκαίρια της Καίτης», εστίαζε στη ζωή πριν τον πόλεμο. Το δεύτερο κουτί, «Το βραχιολάκι της Μαρίας», εστιάζει στο ίδιο το γεγονός της Σφαγής.  Το τρίτο κουτί, «Το κορίτσι με τα μαύρα» αποτέλεσε την αφορμή για την περιγραφή της ζωής μετάπολεμικά, το τραύμα, το θρήνο και τον αγώνα για την επιβίωση. Το τέταρτο κουτί, «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη», εστιάζει στην εμπειρία ενός ατόμου, προκειμένου να υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ολόκληρης και ενοποιημένης μίας ιστορίας.

Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες επεξεργάστηκαν το υλικό τους και πρότειναν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα της βιωματικής δράσης θα παρουσιασθούν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο «Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα» στη Θήβα (12-14 Μαΐου 2017).