Όραμα

Το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος συμπληρώνει σύντομα 45 χρόνια λειτουργίας. Το όραμά του για τα επόμενα χρόνια βασίζεται στα επιτεύγματα του παρελθόντος, στα δυνατά σημεία του έργου του, στις ελλείψεις και ανάγκες που διαπιστώνει ότι υπάρχουν, καθώς και στην επιθυμία για συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών στον φυσικό και ψηφιακό του χώρο, παρακολουθώντας σταθερά και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επικαιρότητας με οδηγούς τη συνάφεια, τη συνέργεια και την εξωστρέφεια. Προτεραιότητες του Μουσείου είναι:

  • Να αναδείξει με νέους τρόπους και αυξανόμενη διασπορά το δυνατό μήνυμα που ήδη μεταδίδει, σχετικά με την μακραίωνη ιστορία, την μοναδική, αρχαία παράδοση των ρωμανιώτικων, όπως και των σεφαραδίτικων ελληνοεβραϊκών κοινοτήτων, συνεχίζοντας την ενδελεχή επιστημονική έρευνα και μελέτη.

  • Να αναβαθμίσει τις δυνατότητες του για διάδραση, ενισχύοντας τη δημιουργική επικοινωνία με το κοινό του με τη βοήθεια ευέλικτων τεχνολογιών, καθώς και για καινοτόμες υπηρεσίες και βιώσιμες υποδομές, ώστε να αναπτυχθούν νέες μουσειακές ερευνητικές, εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

  • Να διευρύνει το κοινωνικό του έργο και τη συμβολή των ανθρωπιστικών του προγραμμάτων στο σεβασμό, την κατανόηση και την αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων και λαών, δημιουργώντας νέες συνεργασίες και δυναμικούς πυρήνες ερευνητών και πολλαπλασιαστών και υπηρετώντας αποτελεσματικά την κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και μνήμη.