«Οι μεγάλες γιορτές»

Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με αφορμή την γιορτή του Ροσς Ασσανά που εορτάζεται φέτος στις 18 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει την ψηφιακή εκπαιδευτική δράση:

«Οι μεγάλες γιορτές»

κατάλληλη για παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, αλλά και τις πρώτες του Γυμνασίου.

Περιλαμβάνει σύντομα επεξηγηματικά κείμενα, πρωτότυπες φωτογραφίες, και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και μεμονωμένα από γονείς με παιδιά, αλλά και στο πλαίσιο σχολικής δραστηριότητας για γνωριμία με τις εβραϊκές γιορτές. Έχει ως στόχο να γνωρίσουμε τις γιορτές του Ροσς Ασσανά (Πρωτοχρονιά), του Γιομ Κιπούρ (ημέρα εξιλασμού), του Σουκότ (γιορτή Σκηνοπηγίας) και να εξοικειωθούμε με συμβολισμούς και έθιμα, καθώς  και αφομοιώσουμε τη σύνδεση των συγκεκριμένων γιορτών με την εποχή της συγκομιδής. Επίσης, να εντοπίσουμε κοινά στοιχεία με εορτασμούς άλλων θρησκειών σε σχέση με το ημερολόγιο, τα ήθη και τα έθιμα τους. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν αντικείμενα από την συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Στόχος: Βασικός στόχος της ψηφιακής δράσης είναι να αξιοποιηθεί εξ αποστάσεως τόσο μέσα στην σχολική τάξη όσο και από το σπίτι το ψηφιακό αποθετήριο του Μουσείου, εμπλουτίζοντας τα εργαλεία μάθησης.

Βρείτε την δράση εδώ.