Οι Εβραίοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Δελτίο Τύπου

Jews in the Byzantine Empire
Οι Εβραίοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Nicholas de Lange
Professor Emeritus of Hebrew and Jewish Studies
University of Cambridge

Edited by: Robert Pitt
Artistic design: Rachel Misdrahi-Kapon
Publisher: The Jewish Museum of Greece, Athens 2022

Μετάφραση: Δημήτριος Δούμας
Επιμέλεια: Αναστασία Λουδάρου
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ραχήλ Μισδραχή – Καπόν
Εκδότης: Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Αθήνα 2022

Ο βυζαντινός Ιουδαϊσμός αποτελεί ένα από τα πλέον παραγνωρισμένα κεφάλαια στη ιστορία του Ιουδαϊσμού. Τα περισσότερα βιβλία ιστορίας για τους Εβραίους αναφέρονται ελάχιστα στο Βυζάντιο. Στην πραγματικότητα, το Βυζάντιο κατέχει κεντρική θέση στον εβραϊκό κόσμο του Μεσαίωνα και συγκροτεί, κατά τρόπο σημαντικό, κομβικό σημείο που συνδέει περιοχές ευρύτερα γνωστές (Ιράκ, Αίγυπτο, Ιταλία, Γερμανία και άλλες). Ο Ιουδαϊσμός δοκιμάστηκε, αλλά και εμπλουτίστηκε από το συναπάντημά του με τον Χριστιανισμό. Αντίστοιχα, οι περισσότερες ιστορικές μελέτες που αφορούν στο Βυζάντιο, εστιάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παραβλέποντας την εβραϊκή διάσταση και το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός προήλθε από τον Ιουδαϊσμό και εξακολουθούσε να τροφοδοτείται από αυτόν.

Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στην ελληνική γλώσσα που επιχειρεί να φωτίσει αυτό το θέμα και να διερευνήσει τον βυζαντινό Ιουδαϊσμό σε όλες του τις εκφάνσεις. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής αρχαιολογική περιοδικής έκθεσης «Λίθινες Διαδρομές – Ιστορίες από Πέτρα: Εβραϊκές επιγραφές στην Ελλάδα», που παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έκθεση υλοποιείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον και θα διαρκέσει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected] ή στο τηλέφωνο 210.3225582.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, Αθήνα 2022