Ο «ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΑΚΧΕΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΕΡΤΙΤΗΣ: ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στο Ιωνικό Κέντρο, πραγματοποιήθηκε διάλεξη της δρ. Arlette David με τίτλο: Ο «ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΑΚΧΕΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΦΕΡΤΙΤΗΣ: ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, που συνδιοργάνωσαν το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Η διευθύντρια του ΕΜΕ, κ. Ζ. Μπαττίνου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και σύστησε την Δρα Αλίκη Μαραβέλια, που προλόγισε την ομιλήτρια, καθηγήτρια Dr. Arlette David.

Παραθέτουμε την παρακάτω περίληψη από την διάλεξη:

Η μελέτη της αρχαίας αιγυπτιακής εικονογραφίας κατά την διάρκεια της περιόδου βασιλείας του Φαραώ Ακχενατών (περ. 1350 π.Χ.), θα μπορούσε ενδεχομένως να φωτίσει την (πεμπτ)ουσία των επαναστατικών δογμάτων του εν λόγω φαραώ, με βάση την πίστη του στον θεό Ατών (~ ο θεοποιημένος ηλιακός δίσκος, ως ενσάρκωση του μόνου θεού). Τόσο στους βασιλικούς τάφους όσο και στους τάφους των ευγενών της Άκχετ–Ατών (πρωτεύουσας αυτού του φαραώ, που βρίσκεται στην σημερινή Tell ᾿el-Amarna της Μέσης Αιγύπτου), αλλά και στον μεγάλο ναό του Ατών (Γκεμ–πα–Ατών), τα διάφορα ανάγλυφα παριστούν τον μονάρχη και την βασιλική οικογένειά του, κάτωθεν των ακτίνων του Ατών, σε στάσεις και χειρονομίες ειδικής σημασίας εν σχέσει με τα εικονογραφικά τους συμφραζόμενα. Θα αναλύσουμε πώς και τί επικοινωνεί οπτικώς το βασιλικό σώμα, καθώς και την ιδιαιτερότητα της εν λόγω φαραωνικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να παράσχουμε θεωρήσεις και ερμηνείες της βασιλείας του Ακχενατών και της πίστεώς του στον Ατών. Θα εξετάσουμε επίσης μικρό αριθμό σκηνών στις οποίες το βασιλικό ζεύγος εκτελεί μάλλον ιδιότυπες κινήσεις ή κάθεται με τρόπο ο οποίος ποτέ παλαιότερα δεν είχε χρησιμοποιηθεί στην αιγυπτιακή εικονογραφία, αναλύοντας τί μας αποκαλύπτουν σχετικώς με τις θρησκευτικο–πολιτικές πεποιθήσεις και την πίστη του Ακχενατών.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΘ. ΔΡ Α. DAVID: Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες και αρχικές πανεπιστημιακές σπουδές της, λαμβάνοντας το Πτυχίο της Νομικής του Ελευθέρου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (LL.B. & LL.M., 1987). Συνέχισε τις πανεπιστημιακές σπουδές της στο Ισραήλ, όπου έλαβε Πτυχίο (B.A.) και Master (M.A.) Αιγυπτιολογίας (2000) από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ. Το 2003 ανεκυρήχθη Διδάκτωρ της Αιγυπτιολογίας του αυτού Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό πρωτοτύπων εργασιών και βιβλίων, ενώ διδάσκει Αιγυπτιολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου προσφάτως από Υφηγήτρια ανεκυρήχθη Τακτική Καθηγήτρια.

[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ–ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΣ & CV: ΚΑΘ. ΔΡ ΔΡ ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ]