Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων 1941 – 1944

Το εγχειρίδιο αποτελεί εξέλιξη μικρότερης έκδοσης, που είχε ετοιμαστεί από το Μουσείο στο πλαίσιο του πρώτου σεμιναρίου για δασκάλους και καθηγητές, το 2004. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, η νέα έκδοση περιέχει νέα κείμενα και στοιχεία. Ιδιαίτερα έχει προσεχθεί η εικονογράφηση, αφού διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των φωτογραφιών, που προέρχονται πλέον και από πηγές εκτός Μουσείου, όπως βιβλία, το Φωτογραφικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών ή το εξαιρετικό φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Μέσω των φωτογραφιών, η ιστορία ζωντανεύει και γίνεται αμεσότερη για τον αναγνώστη.

Η έκδοση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, φιλοδοξώντας να τους εισάγει με τρόπο παραστατικό σε ένα θέμα τόσο σύνθετο και πολύπλοκο, όπως το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Συγχρόνως προσφέρεται και ως εργαλείο για τους καθηγητές, δίνοντάς τους μία αφετηρία για την οργάνωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην τάξη. Για αυτό περιλαμβάνει συνοπτικό χρονολόγιο των γεγονότων και πιο εκτεταμένη βιβλιογραφία, ελληνική και ξενόγλωσση, ενώ παρατίθενται διευθύνσεις έγκυρων σχετικών διαδικτυακών τόπων.

Περιγράφοντας συνοπτικά την ιστορία του αντισημιτισμού, αλλά κυρίως τα ίδια τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη, και ειδικότερα στην Ελλάδα, το εγχειρίδιο υποστηρίζει τη διδασκαλία του τελευταίου στα σχολεία, ως αφετηρία και ερέθισμα για εκτενέστερη έρευνα και συζήτηση πάνω σε θέματα ρατσισμού, προκαταλήψεων, διακρίσεων, κατατρεγμών και γενοκτονιών, που, δυστυχώς, δεν έχουν πάψει να συμβαίνουν.