Μπρούτζινη Χανουκιά

Το Δεκέμβριο εορτάζεται για οκτώ ημέρες το Χανουκά, με την αφή ενός φυτιλιού ή κεριού την πρώτη νύχτα και ενός επιπλέον για κάθε νύχτα που ακολουθεί. Το Χανουκά εορτάζεται σε ανάμνηση των εκ νέου εγκαινίων του Ναού μετά τη νίκη των Μακκαβαίων, το 165 π.Κ.Ε., ενάντια στα ισχυρά συριακά στρατεύματα.

Χανουκία, (οκτάφωτη ή επτάφωτη λυχνία) όρθια λυχνία, από φύλλο μπρούτζου, φέρει στικτή επιγραφή στα Ισπανο-ιουδαϊκή (λαντίνο), δωρεά του «Αζαρία Χ. Σαμπετάι το Χάνουκα του 1933», από τη Συναγωγή της Βέροιας.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος