Μωρίς Γκανή «Διαχωρισμοί»

Στις 26 Μαρτίου 2007, στον χώρο σύγχρονης τέχνης του Ε.Μ.Ε. εγκαινιάστηκε η εικαστική πρόταση του Μωρίς Γκανή «Διαχωρισμοί». Ο καλλιτέχνης με δέκα ζωγραφικά έργα και μια μακέτα, απεικονίζοντας κυρίως προσωπικά του αντικείμενα, παλιότερους πίνακές του, στοιχεία του χώρου του, αλλά και μορφές που παραπέμπουν κατευθείαν στο παρελθόν, σχολιάζει τη λειτουργία της μνήμης, καθώς και τις πολλαπλές σημασιοδοτήσεις της στην καθημερινότητα. Μιλά  για ερωτήματα πανανθρώπινα, όπως τη διπολική σχέση του ανθρώπου με το παρελθόν ή τη διαπλοκή της ατομικής μνήμης με τη συλλογική ανάμνηση-Ιστορία.