Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
|

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

  ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ (1868-1944)

  Η εβραϊκή κοινότητα Θηβών

  Παρά το πλούσιο μεσαιωνικό εβραϊκό παρελθόν της Θήβας που καταγράφουν ο Βενιαμίν ο εκ Τουδέλης και άλλες πηγές, το 1928 στην πόλη αυτήν κατοικούσαν μόνον δύο εβραίοι, σύμφωνα με την πληθυσμιακή απογραφή.

  Ο ιεράρχης

  Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας επί 32 έτη (1912 έως 27/2/1944) διατέλεσε ο Συνέσιος Φιλιππίδης (1868-1944). Τον διαδέχθηκε από 9/4/44 ο Πολύκαρπος Κουτσουπίδης (1893-1968), ο οποίος ως αρχιμανδρίτης είχε μακρά προϋπηρεσία στη Μητρόπολη Θηβών.

  Μέριμνα και παραμυθία

  Οι δύο εβραϊκές οικογένειες της πόλης διευκολύνθηκαν να φυγαδευτούν από τη Θήβα και να κρυφτούν. Έτσι επιβίωσαν. Μετά τον πόλεμο, δύο μέλη της μιας οικογένειας ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η άλλη οικογένεια, του δικαστικού Σιακκή, προερχόταν από την Ανατολική Μακεδονία, από την οποία και διασώθηκε χάρη στη μεσολάβηση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

  Η αναγνώριση

  Σύμφωνα με μαρτυρία του μητροπολίτη Δωρόθεου του από Παραμυθίας (ο οποίος κατείχε το μτροπολιτικο θρόνο Θηβών και Λεβαδιάς στην περίοδο 1957-1966), κατά την περίοδο της Κατοχής στην πόλη «διέμενον δύο ἑβραϊκαὶ οἰκογένειαι, τοῦ Ἐφέτου Χισκιᾶ Σιακκῆ καί τοῦ Ἠλία Λεβῆ, πρός τάς ὁποίας καὶ παρεσχέθη πᾶσα βοήθεια καὶ συνδρομή, εἰς τρόπον ὥστε αὗται νὰ ἐπιζήσωσι κατὰ τὰ χαλεπὰ ἔτη τῆς γερμανικῆς κατοχῆς».

   

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή