Το Μουσείο είναι κλειστό

e-tickets

e-payments

40 χρόνια ενεργής παρουσίας

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023
|

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ KOΡΙΝΘΙΑΣ

  ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1892-1958)

  Εβραίοι στην Κόρινθο

  Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του έτους 1928, στην Κόρινθο δεν κατοικούσαν εβραίοι. Ωστόσο 1940 εκδιώχθηκαν από το ιταλικό έδαφος και προσέφυγαν στην Κόρινθο 15 εβραϊκές οικογένειες ελληνικής υπηκοότητας. Στη διάρκεια της ιταλικής Κατοχής, οι πρόσφυγες αυτοί εργάσθηκαν ως μικροπωλητές και, λόγω της γνώσης της ιταλικής γλώσσας, ως διερμηνείς. Από μαρτυρία υπαλλήλου της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου προκύπτει ότι όταν εκδηλώθηκε ο αντιεβραϊκός διωγμός, οι εβραϊκές οικογένειες της Κορίνθου διέφυγαν.

  Ο Ιεράρχης

  Μητροπολίτης Κορίνθου στην περίοδο 1939-1949 ήταν ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, ο οποίος διαδέχθηκε στο θρόνο της Κορίνθου τον εκλεγέντα ως αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Ο Μιχαήλ σπούδασε στη Χάλκη και στο Κίεβο. Διατέλεσε πατριαρχικός έξαρχος και τοποτηρητής της Μητρόπολης Μαρωνείας, όπου ασχολήθηκε με την εγκατάσταση προσφύγων. Στην Κόρινθο ανέπτυξε ποιμαντικό και κοινωνικό έργο. Στη συνέχεια εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

  Μέριμνα και παραμυθία

  Η Μητρόπολη Κορινθίας στέγασε τους εβραίους πρόσφυγες από την Ιταλία σε διάφορα ιδρύματα και τους παρείχε τροφή, σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.

  Μαρτυρία:

  «Καθ’ όλην την διάρκειαν τῆς Κατοχῆς καίτοι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις εἶχε πλείστας ἀνάγκας νὰ ἀντιμετωπίσῃ, δὲν παρέλειψε νὰ παρακολουθῆ καὶ τὴν τύχην τῶν οἰκογενειῶν τούτων, ἡ δε Ἰσραηλιτικὴ Κοινότης Ἀθηνῶν πλέον ἤ ἅπαξ ἐξέφρασε τὰς εὐχαριστίας αὐτῆς. Ὅταν ἐπεβλήθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ὅπως φέρωσι περιβραχιόνια (sic), οἱ περισσότεροι ἐξηφανίσθησαν, καταφυγόντες πρὸς ἀσφάλειαν εἰς μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ εἰς χωρία ἐπαρχιῶν».

  (Από μαρτυρία υπαλλήλου της Μητρόπολης Κορινθίας το έτος 1966. Όπως αναφέρει έγγραφο της Ι. Μ. Κορινθίας το έτος εκείνο- «εἰς τό ἀρχεῖον δέν ὑπάρχει τίποτε»).

  Δείτε την Ψηφιακή Παρουσίαση

  Επιστροφή