Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

Το ΕΜΕ ακολουθώντας τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω covid που θα ισχύουν από 13/9/2021 έως και τον Μάρτιο 2022 ανακοινώνει ότι:

Για την ασφάλεια όλων, το Μουσείο λειτουργεί με ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Για την είσοδό σας στο Μουσείο παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα:

– Πιστοποιητικό εμβολιασμού

– Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης

– Βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης

– Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

Η παραπάνω υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Κατά την επίσκεψή σας στο Μουσείο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες.
  • Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
  • Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
  • Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Μουσείου.
  • Συστήνεται στους επισκέπτες η χρήση πιστωτικής κάρτας κατά τις συναλλαγές τους ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΕ, payments.jewishmuseum.gr.


– Ομαδικές επισκέψεις / ξεναγήσεις

Οι ομαδικές κρατήσεις (έως 10 άτομα) γίνονται είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 3225582, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 3 μ.μ., είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση [email protected]

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187/10-9-2021, οι ομαδικές επισκέψεις στο ΕΜΕ πραγματοποιούνται ως εξής:

Έως 10 άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα) με τους κανονισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα (χρήση προστατευτικής μάσκας, απόσταση 2 μέτρων, ανέπαφη θερμομέτρηση).

Τα άτομα που ακολουθούν τον ξεναγό του Μουσείου οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο ένα από τα παρακάτω έγγραφα, μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα:

– Πιστοποιητικό εμβολιασμού

– Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης / ξενάγησης

– Βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης / ξενάγησης

– Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν

Η ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνει και ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και άνω.

– Διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές τάξεις

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν κράτηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΕ (τμήματα μέχρι 20 μαθητές) είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 3225582, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 3 μ.μ., είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση [email protected].

Παρακαλούνται οι σχολικές ομάδες να προσέρχονται μερικά λεπτά νωρίτερα, ώστε να διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος.

Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές / δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

– Πιστοποιητικό εμβολιασμού

– Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκπαιδευτικής δράσης (συνοδοί καθηγητές / δάσκαλοι)

– Βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα της εκπαιδευτικής δράσης (συνοδοί καθηγητές / δάσκαλοι)

– Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν (συνοδοί καθηγητές / δάσκαλοι)

– Ειδικά για τους μαθητές η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις λαμβάνει χώρα με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν η οποία υπογράφεται από τον/την συμμετέχοντα/συμμετέχουσα, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του/της, αν πρόκειται για ανήλικο/η, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας (υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μέγιστη δυνατή απόσταση, τήρηση κανόνων υγιεινής).

Το πλήρες ΦΕΚ μπορείτε αν το κατεβάσετε εδώ.