Μεταξωτό παιδικό καφτάνι

Μεταξωτό παιδικό καφτάνι, συνοδευόμενο από σύνολο αντικειμένων, κοσμημάτων και φυλαχτών, για καλή τύχη και για την προστασία του παιδιού από το κακό μάτι, 19ος – αρχές 20ού αι.

© Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος