Ευχές για το Πουρίμ

Μεγγιλά, Κύλινδρος της Εσθήρ, σε ασημένια θήκη με έκτυπη διακόσμηση. Εικονογραφημένη περγαμηνή με την παράσταση του Αμάν να οδηγεί τον έφιππο Μορδοχάι, κατασκευσμένη πιθανώς κατά το 19ο αιώνα

© Συλλογή ΕΜΕ