Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο με θέμα το Ολοκαύτωμα

8ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» – σχολικό έτος 2021-2022.

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 61/12-11-2021), διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 149452/Θ2/3-11-2020 (Β’/5066) K.Υ.Α. «Μαθητικός Διαγωνισμός – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα».

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου των παρακάτω Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης:  Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Αρκαδίας, Άρτας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Λασιθίου, Πειραιά, Ρεθύμνης, Φλώρινας, Χανίων.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, το οποίο, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, περιλαμβάνει κατά σειρά:

α) προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο),
β) εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία και
γ) απολογιστική συνάντηση, στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.

Η πραγματοποίηση της υπό β’ εκπαιδευτικής επίσκεψης προγραμματίζεται ενδεικτικώς εντός των χρονικών διαστημάτων είτε μεταξύ 4/4 και 15/4/2022, είτε μεταξύ 8/7 και 22/7/2022.

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ιδιαίτερη μνεία στους Έλληνες Εβραίους. Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τους όρους συμμετοχής δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον δείτε εδώ επιπλέον οδηγίες για τη δημιουργία ενός βίντεο.